เงื่อนไขและระยะเวลาในการรับประกัน 

*เงื่อนไขและระยะเวลาในการรับประกันสินค้า

 

1.บริษัทฯรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นและหมายเลขเครื่องที่ระบุในใบรับประกันนี้เท่านั้น

 

2.ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรรับประกันสินค้า หรือ สติ๊กเกอร์ แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทุกครั้งที่ขอเข้ารับบริการ

 

3.รับประกันตัวสินค้าเป็นเวลา 1 ปี อุปกรณ์เสริม ได้แก่ ที่ชาร์จ, อุปกรณ์ส่งผ่านข้อมูล ฯลฯ เป็นเวลา 6 เดือน ระยะประกันเริ่ม ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

 

4.สินค้าที่อยู่ในระยะประกันจะต้องมีสติ๊กเกอร์ของทางบริษัทฯ ติดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ฉีกขาดหรือถูกเคลื่อนย้าย

    

5.การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัท และการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น  

 

 **เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในข่ายการรับประกันสินค้า 

  

1.ผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะมีการใช้งานผิดวิธี หรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง กับที่ผลิตภัณฑ์ออกแบบไว้

   

2.ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซม โดยช่างที่มิใช่ตัวแทนของบริษัทฯ

   

3.ผลิตภัณฑ์ชำรุด บุบสลาย เกิดรอยขีดข่วน หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของผู้ซื้อ

   

4.ผลิตภัณฑ์ชำรุด อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือสัตว์ต่างๆกัดแทะ

   

5.ผลิตภัณฑ์ชำรุด เนื่องมาจากการตกน้ำ เปียกน้ำ ความชื้นจากการใช้งาน หรือถูกสารเคมี

 (ยกเว้น JAWBONE UP ที่โดนน้ำได้ แต่ต้องไม่ได้เกิดจากการ แช่น้ำ ดำน้ำ ว่ายน้ำ หรืออยู่ในสถานที่เปียกชื้นนานๆ)

   

6.บัตรรับประกันถูกแก้ไข ขูด ขีดฆ่า หรือบางส่วนของบัตรฉีกขาดสูญหายไป สติ๊กเกอร์รับประกันขาดหาย หรือถูกเคลื่อนย้าย 

 

*เงื่อนไขการรับสินค้าเคลม ผลิตภัณฑ์ของ JAWBONE และ Moigus 

 

1.ต้องใช้ใบเสร็จซื้อขาย ทุกครั้งที่ลูกค้านำสินค้าเข้ามาเคลม

 

2.ถ้าไม่มี(ใบเสร็จซื้อขาย) ต้องขอใบรับประกันที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น(ถ้าไม่กรอกรายละเอียดใช้อ้างอิงไม่ได้)

 

3.ถ้าไม่มีทั้ง ใบเสร็จซื้อขาย หรือ ใบรับประกัน ก็ต้องมีกล่องสินค้าที่มี sticker void ของ WGADGET

 

4.ถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถทำเรื่องเคลมสินค้าให้ได้ครับ

 

**หมายเหตุ

 

1.ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของ Moigus  เรื่องการส่งสินค้าเคลม ต้องมาส่งที่หน้าร้านของบริษัทที่เราซื้อมาเท่านั้น 


2.ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของ Jawbone  เรื่องการส่งสินค้าเคลม สามารถมาส่งที่หน้าร้านของบริษัทที่เราซื้อมา หรือที่ ศูนย์ดรอปสินค้าที่ 

มาบุญครอง ชั้น4 ฝั่งโตคิว ล็อค 4AB-86  ร้านเฉลิมพลโฟน เปิดตั้งแต่ 12.00 -20.00 น.

 

3.สินค้าที่ลูกค้านำมาฝากไว้ จะต้องนำส่งที่ บริษัท WGADGET เพื่อทำการตรวจเช็คอาการเสียก่อน จึงจะสามารถทำเรื่องเคลม

และเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ได้  

เมนู

ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม2567 »
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ป้ายโฆษณา

สังคมออนไลน์
  


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE