ถาม/ตอบ
 คำถาม :   วิธีการจับคู่ Jawbone ERA กับ โทรศัพท์
คำตอบ :  

ขั้นตอนการจับคู่ของ Jawbone ERA กับโทรศัพท์

1. เตรียมชุดหูฟัง ( โดยใช้ ShakeShake หรือ ปุ่มรับสาย/วางสาย)
ใช้ ShakeShake : เปิดชุดหูฟัง จากนั้นเขย่า 4 ครั้ง เพื่อเข้าโหมดการจับคู่ จากนั้นไฟจะแสดงสีแดงสลับขาว แสดงว่าชุดหูฟังอยู่ในสถานะที่พร้อมจับคู่แล้ว.


ใช้ ปุ่มรับสาย/วางสาย : เริ่มต้นจากชุดหูฟังที่ปิดอยู่ กดปุ่มรับสาย/วางสาย ค้างไว้พร้อมกับการเลื่อนปุ่มเพื่อเปิดชุดหูฟัง รอให้ไฟแสดงสีแดงสลับขาว แสดงว่าชุดหูฟังอยู่ในสถานะที่พร้อมจับคู่แล้ว


2. เตรียมโทรศัพท์เพื่อค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ

* iPhone : เข้าที่ เมนู  Settings > General > Bluetooth and enable Bluetooth
* Blackberry : เข้าที่เมนู Settings/Options > Bluetooth and enable Bluetooth
* Android : เข้าที่เมนู Settings > Wireless & Network > Bluetooth Settings and enable Bluetooth

3. ตั้งค่าบลูทูธ โดยค้นหาอุปกรณ์ที่ต้องการจับคู่

4. เมื่อ Jawbone ERA ปรากฏขึ้นให้ทำการเลือก

5. ถ้าถามรหัสผ่าให้ใส่ รหัส “0000” (โทรศัพท์บางเครื่องไม่ต้องใส่รหัสผ่าน)

 


หมายเหตุ : ถ้าต้องการจับคู่ Jawbone ERA กับโทรศัพท์เครื่องอื่นให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-5


 คำถาม :   สามารถรับสายจากหูฟัง Jawbone ERA ได้อย่างไร
คำตอบ :  

สามารถรับสายได้โดยการกดปุ่มรับสายที่อยู่ด้านบนของชุดหูฟัง,การแตะ 2 ครั้ง หรือการเขย่า 2 ครั้งเพื่อการสนทนา

 

กดปุ่ม รับสาย/วางสาย

 

แตะ 2 ครั้ง

 

เขย่า 2 ครั้ง


 คำถาม :   วิธีการจะเพิ่มหรือลดระดับเสียง Jawbone ERA ทำได้อย่างไร
คำตอบ :  

การปรับระดับเสียงขณะใช้งาน

รับสายหรือฟังเพลง โดยกดปุ่มรับสาย/วางสาย ค้างไว้ ระดับของเสียงจะขึ้นลง เมื่อได้ระดับที่ต้องการแล้วให้ปล่อยมือออกจากปุ่มรับสาย/วางสาย ชุดหูฟังจะบันทึกค่าที่เลือกไว้

 

ปรับเสียงอัตโนมัติ

ระบบตัดเสียงรอบกวน NoiseAssassin 3.0 จะปรับระดับเสียงเพื่อให้ได้ยินเสียงที่ดีที่สุดขณะใช้สาย ระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดัง และระดับเสียงจะลดลงเมื่ออยู่ในสถานที่ที่เงียบ


 คำถาม :   ชาร์จ Jawbone ERA อย่างไร
คำตอบ :  

Jawbone ERA สามารถชาร์จผ่านทาง mini USB ซึ่งจะมีพอตอยู่ด้านบนของชุดหูฟัง โดยใช้สายชาร์จที่ให้มาพร้อมกับชุดหูฟัง

ต่อเข้ากับพอต USB ของ Computer ของคุณ ในขณะที่ชุดหูฟังถูกชาร์จ จะแสดงไฟเป็นสีแดงกระพริบอย่างช้า ๆ

เมื่อชาร์จไฟเต็มแล้วจะแสดงไฟสีขาว


 คำถาม :   วิธีการจับคู่ Jawbone ICON หรือ ICON HD เข้ากับโทรศัพท์ ทำได้อย่างไร
คำตอบ :  

ขั้นตอนการจับคู่ของ Jawbone ICON หรือ ICON HD กับโทรศัพท์ มีดังนี้

1.เริ่มต้นด้วยชุดหูฟังที่อยู่ในสถานะปิด (เลื่อนสวิตช์เพื่อเปิดเครื่อง ถ้าเห็นแถบสีฟ้าคือ ได้ทำการเปิดเครื่องแล้ว)

2.กดปุ่มรับสายค้างไว้

3.เลื่อนสวิตช์เพื่อเปิด

4.ไฟจะขึ้นสีแดง ขาวสลับกัน

5.ปล่อยป่มรับสาย ตอนนี้ชุดหูฟังอยู่ในโหมดการค้นหาหรือจับคู่

6.บนโทรศัพท์ ให้เข้าไปตั้งค่าที่บลูทูธ เพื่อค้นหาหรือเพิ่มอุปกรณ์

7.เมื่อค้นหาอุปกรณ์พบให้เลือกจับคู่

8.ในกรณีถามรหัสให้ใส่ รหัสผ่าน 0000

 

ดังตัวอย่างตามรูปภาพ


 คำถาม :   วิธีการจับคู่ Jambox เข้ากับโทรศัพท์ ทำได้อย่างไร
คำตอบ :  

วิธีการจับคู่ Jambox กับโทรศัพท์

จะจับคู่ Jambox กับโทรศัพท์ได้อย่างไร

ขั้นตอนการจับคู่ Jambox กับโทรศัพท์มีดังนี้

1. เปิดสวิตช์ค้างไว้ด้านบนสุดประมาณ 3 วินาที

2.รอจนไฟขึ้นสีขาว สีแดง สลับกัน จากนั้นคุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าพร้อมการจับคู่ “Ready to pair”

3. ปล่อยสวิตช์ ให้อยู่ตำแหน่งตรงกลาง ขณะนี้ Jambox อยู่ในโหมดการจับคู่

ดังรูป

 

 

4.บนโทรศัพท์ของคุณ ตั้งค่าที่บลูทูธและต้องมั่นใจว่าเปิดได้เปิดบลูทูธแล้ว จากนั้นค้นหาหรือเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธ

5.เมื่อ Jambox ปรากฏในรายการให้ทำการเลือก

6.ในกรณีถามรหัสให้ใส่ รหัสผ่าน 0000


เมื่อต้องการจับคู่อีก 1 อุปกรณ์ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 6
กรณีที่ไม่มีบลูทูธ Jambox ยังสามารถเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล 3.5 มม. โดยเสียบปลายด้านหนึ่งลงที่ช่องเสียบหูฟังและอีกด้านหนึ่งเสียบเข้าที่ Jambox

ดังรูป

 

หมายเหตุ : ถ้าเชื่อมต่อ 2 อุปกรณ์พร้อมกันจะสามารถใช้งานด้วยการโทรได้เพียงเครื่องเดียว ส่วนอีก 1 อุปกรณ์จะสามารถใช้ในการฟังเพลงเท่านั้น


 คำถาม :   วิธีเชื่อมต่อ JAMBOX เข้ากับ MyTalk ทำได้อย่างไร
คำตอบ :  

วิธีเชื่อมต่อ JAMBOX  เข้ากับ MyTalk

 - ปิดเครื่อง JAMBOX ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ computer เพราะโปรแกรม MyTalk จะไม่เชื่อมต่อถ้าหากไม่ปิดเครื่อง JAMBOX

- การใช้ MyTalk ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ **วิธีการใช้ MyTalk คลิ๊ก**

- เมื่อเข้าสู่ระบบ MyTalk แล้ว ให้ปิดเครื่อง Jambox หลังจากนั้นก็ต่อเข้ากับ computer ด้วยสาย usb


 คำถาม :   การอัพเดทเฟิร์มแวร์ Jambox (เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1)
คำตอบ :  

สามารถดาวน์โหลด LiveAudio ได้ที่ไหน

- เข้าที่เว็ป mytalk.jawbone.com ดาวน์โหลดฟรี ซอร์ฟแวร์ 2.1

- ฟังก์ชั่น LiveAudio จะทำให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงในแบบส่วนตัวได้มากขึ้น

- หลังจากที่ทำการ update software เป็น version 2.1 แล้ว จะได้เสียงที่มีคุณภาพที่ดีกว่า

- เปิดฟังก์ชั่น LiveAudio โดนกดปุ่ม  "+" และ  "-" ค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแจ้งการเปิด/ปิด

- เมื่อเปิดฟังก์ชั่น LiveAudio แล้วเสียงที่ออกมาจะเสมือนจริงมากกว่า

- เมื่อคุณต้องการเพิ่มเสียง ต้องทำการปิดฟังก์ชั่น LiveAudio ก่อนแล้วจึงจะเพิ่มเสียงได้โดยการกดปุ่ม + เพื่อเพิ่ม เสียงปกติ

- ฟังก์ชั่น LiveAudio สามารถใช้งานได้กับการเชื่อมต่อทางบลูทูธเท่านั้น

- ฟังก์ชั่นนี้จะมีคุณภาพเสียงที่ดีเมื่อ Jambox วางอยู่ด้านหน้าของคุณ

- ฟังก์ชั่น LiveAudio จะมีคุณภาพเสียงที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับไฟล์เพลง


 คำถาม :   วิธีการใช้ MyTalk
คำตอบ :  

การใช้ MyTalk ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ **วิธีการใช้ MyTalk คลิ๊ก**


 คำถาม :   สถานที่จำหน่ายสินค้า JAWBONE
คำตอบ :  

สามารถหาซื้อสินค้า JAWBONE ที่รับประกันจากทาง Wgadget ได้จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

 **ดูรายชื่อตัวแทนจำหน่าย คลิ๊ก!**


 คำถาม :   วิธีการ reset หูฟัง,ลำโพง Bluetooth Jawbone ทำอย่างไร
คำตอบ :  

วิธีการ reset หูฟัง,ลำโพง Bluetooth Jawbone ทำอย่างไร

ทำได้ 2 วิธี

1.ให้ปิด bluetooth ที่โทรศัพท์ที่เรา pair ไว้และปิด power ที่หูฟัง หลังจากนั้นให้เปิด power ที่หูฟัง 

สังเกตุสัญญาณไฟสีขาวโชว์ขึ้นมาแล้วให้กดปุ่มรับสายติดกัน 6 ครั้ง แล้วปล่อยมือ จากนั้นจะมีสัญญาณไฟสีแดงค้างโชว์ขึ้นมา 

ให้กดปุ่มรับสายค้าง 3 วินาทีรอจนสัญญาณไฟโชว์สีขาวสลับแดง แล้วให้ปล่อยปุ่ม หลังจากนั้นให้ปิด power ที่หูฟังแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ และทำการ pair เข้ากับหูฟังอีกครั้ง  

2.syn หูฟังเข้ากับโปรแกรม MyTalk แล้วเลือกเมนู reset ได้เลยครับ รายละเอียดตาม Link  http://www.wgadget.com/service/36/

 

เมนู

ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน2567 »
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ป้ายโฆษณา

สังคมออนไลน์
  


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE